Міжнародне податкове планування

Резюме
Принципи міжнародного податкового планування змінилися. Не платити податки не можна. Але завжди є свобода вибору: де, коли та скільки їх платити.

Види податкового планування

Можна виділити 3 типи податкового планування, в залежності від суб'єкта, до якого буде застосований ефект податкової вигоди:
1. Індивідуальне податкове планування — може бути застосовано до фізичних осіб з метою зниження витрат на сплату ПДФО, в тому числі й у питаннях спадкування

2. Корпоративне податкове планування — може бути застосовано до юридичних осіб, спрямоване на збільшення прибутку шляхом зниження корпоративних податкових витрат

3. Змішаний тип, коли ефект від податкового планування враховує інтереси юридичної та фізичної особи — кінцевого бенефіціара. Змішаний тип розрахований на зниження корпоративних податків, податків на виплату дивідендів, ПДФО тощо з метою формування капіталу власника-бенефіціара з мінімальними податковими втратами по всьому ланцюгу.
Податкове планування ділиться на 2 територіальних рівні:
1. Локальний, в рамках законодавчого поля однієї країни або території
2. Міжнародний, в рамках міжнародного правового поля, з урахуванням міждержавних договорів та законодавства країн, залучених у схемі, розробленої з метою податкового планування конкретної фізичної особи.

Ключові елементи ефективного податкового планування:

1. Знайомство з клієнтом, його податковою історією, раніше проведеною стратегією, аналіз поточного стану, виявлення вимог і побажань до створюваної податкової моделі
2. Формування та узгодження технічного завдання з клієнтом на підставі раніше отриманої інформації
3. Виявлення спірних, проблемних питань, оцінка можливості реалізації проєкту в цілому з урахуванням законодавства залучених держав
4. Аналіз і прорахунок можливих ризиків і втрат від застосування податкової моделі
5. Побудова оптимальної податкової моделі згідно з технічним завданням і з урахуванням виявлених ризиків
6. Реалізація податкової моделі, проведення необхідних реєстраційних дій та юридичних заходів з подальшим веденням діяльності у відповідності до розробленої моделі.

Основний інструмент фінансового планування

Податкове планування — дії, спрямовані на зменшення податкових зобов'язань за одним або декількома видами податків у правовому полі.
Це податкова модель, створена із застосуванням низки консалтингових та юридичних інструментів і побудовою корпоративних схем, що сприяють зниженню податкового навантаження й витрат на сплату податків й інших державних зборів, є невід’ємною частиною фінансового планування.