Управління приватним капіталом

Ми допомагаємо управляти вашим капіталом по всьому світу
«Грошима треба керувати, а не служити їм»

Луцій Анней Сенека

Ефективне управління капіталом
Що вам дає управління приватним капіталом?
За допомогою професійного консультування при управлінні капіталом власник і топменеджери отримують звід правил і порад для роботи на ринку.

Управління капіталом дозволяє бізнесу постійно враховувати всі фінансові показники, зберігати прибутковість, беручи до уваги ризики, контролювати грошові потоки.

Управління капіталом включає роботу з наявними ресурсами й залучення запозичення, кредитного плеча. Інструментами в інвестиційному портфелі можуть виступати акції, облігації, опціони тощо.

Базові основи управління капіталом

Диверсифікація — стратегія з розподілу коштів, що інвестуються, за різними галузями економіки й за різними класами активів. При диверсифікації в разі збитковості однієї позиції втрачається тільки частина інвестицій.
Основне правило при диверсифікації: вкладати в одну галузь від 2 до 10% від усіх коштів, що інвестуються.
Другий важливий аспект: рекомендується використовувати для інвестування не більше 30% від усіх коштів. Більш того, на перших етапах варто зменшити це значення в межах 10-15%. Саме консервативний підхід приносить більший результат.
При розміщенні коштів у суміжних ринках рекомендується виділяти до 25% від інвестицій. Таким чином, в разі збитковості однієї позиції втрачається тільки частина інвестицій, інша ж частина зберігається завдяки широкому розподілу активів у різних ринках.
Портфель — група фінансових активів: акції, облігації, товари, валюти та їх еквіваленти, а також їхні фонди, включно з взаємними, біржовими та закритими фонди. Портфель також може складатися з непублічних цінних паперів: нерухомість, мистецтво та приватні інвестиції.
Портфелі належать безпосередньо інвесторам або управляються фінансовими фахівцями й керуючими грошима. Інвестори повинні будувати інвестиційний портфель відповідно до їх стійкості до ризику й цілей інвестування. Інвестори також можуть мати кілька портфелів для різних цілей.